Giáo xứ Vinh Lưu - Giáo phận Phan Thiết

giáo xứ vinh lưu, GIÁO XỨ VINH LƯU, LƯỢT SỬ GIÁO XỨ VINH LƯU, VINH LƯU, VINH LƯU HÀM MỸ BÌNH THUẬN, GIÁO XỨ VINH LƯU GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

ADS

Gx Vinh Lưu - Giáo phận Phan Thiết
ĐC: Thôn Văn Lâm, Xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Tel: 062-389-8604